Home Over-mij Visie&Stijl Projecten Werkwijze Nieuws&Blog Contact

LIJNBAANHOVEN
Projectinformatie

Type     - Hof / park         Locatie - Rotterdam         Opp.     - ca. 4000m2    Opdrachtgever:    van Hall Larenstein

Probleemstelling
Door de achterhaalde inrichting en daarmee het lage gebruik zijn beide Lijnbaanhoven aan herinrichting toe. Zeker voor een hoogstedelijk gebied als het winkelcentrum van Rotterdam is een groene ruimte zeer gewenst.

Naar aanleiding van bestaande situatie is de vormgeving, gebruik en doelgroep per hof verschillend. Als contrast op de dichte, hoogstedelijke omgeving is gekozen voor een groene, transparante invulling.

Als uitwerking is de Joost Banckertsplaats gekozen. Dit hof is gericht op verblijf, met als hoofddoelgroep families en winkelend publiek.
De rechte, toch speelse inrichting is de perfecte basis als groene speel- en verblijfsruimte.

Als hoofdverblijfsruimte is een terraszone ingericht aan de zuidkant. De vormgeving van rechte en diagonale lijnen is doorgevoerd tot in het terreinmeubilair.

Ook in de speelobjecten komt deze vormgeving terug. Een combinatie van felle kleuren en hoogteverschillen zorgt voor speelaanleiding.
In de beplanting komt hetzelfde kleurenschema terug. De gewenste invulling is verkregen door transparante, luchtige beplanting en koele, frisse kleuren toe te passen.


 

 

 

 

 

 
omhoog